Tomoswag at JPop Summit

(Source: umq, via cscrn)

(Source: hsjlovemyao)

(Source: zatsushokuroku, via cscrn)

(Source: shitty-ero, via myaoshi)

(Source: crimsonskyes, via fantasygahajimaru)

(Source: akb48gifs, via myaoshi)

(Source: karolinaone, via confusedchukka)

(Source: uchiha-slayer, via fantasygahajimaru)

 


大島優子 (Yuko Oshima): smart

 

大島優子 (Yuko Oshima): smart

(Source: lifefiber, via likedasauce)

 

 

(Source: kpoptrollogy, via myaoshi)